Gouritsmond Forum

Welkom by die Gouritsmond Forum se webblad.
In 1962 is die Erfhouers Vereniging gestig om die vooruitgang van Gouritsmond aan te help. Net erfhouers, hulle gades en kinders bo 18 mag hieraan behoort het.

Deur die jare is die naam verander na die Belastingbetalersvereniging van Gouritsmond en later na die Gouritsmond Forum, wat tweetalig is. Lede is ook nie meer beperk tot erfeienaars nie, maar enige persoon wie vir ‘n munisipale rekening verantwoordelik is, mag aansluit, sodat permanente inwoners wat nie erwe besit nie, ook lede mag word.

Die doelstellings is nog baie dieselfde: Om namens die lede en die gemeenskap op te tree in munisipale en ander kwessies, om die karakter van die dorp te bewaar en om tot beswil van die dorp en gemeenskap op te tree.

Ledegeld is tans R20,00 per persoon per jaar. (In 1962 was dit 25c)  Lidmaatskap verval elke jaar met die Jaarvergadering.

Die Algemene Jaarvergadering word elke jaar in die Desembervakansie gehou. Die Forum nooi almal vriendelik uit om die vergadering by te woon en aan  te sluit sodat u stem ook gehoor kan word.

Net ‘n paar sake waarmee die Gouritsmond Forum besig is:
 1. Begroting vir 2017/1
 2. Stormwaterdreinering
 3. Beskikbaarheidsfooie
 4. Herstel en onderhoud van strate
 5. Teerstrate vir Bietouville
 6. Deernishulp en toegewings vir bejaardes
 7. Blouvlagstrande
 8. Toegang vir honde op die strand

Die Gouritsmond Forum is die enigste inwonersorganisasie wat by die Hessequa Munisipaliteit geregistreer is en dus as mondstuk vir die gemeenskap erken word.

Ten einde te verseker dat die Gouritsmond Forum sover as moontlik op hoogte bly van gebeure en opinies in die dorp, is die Forum so wyd as moontlik betrokke by ander en belangegroepe in Gouritsmond. Komiteelede van die Forum dien op, of is lid van ‘n wye verskeidenheid komitees en organisasies: Albei die Wykskomiteelede dien op die Forum se komitee, Die Forum is betrokke by  die Gemeenskapspolisiëring Sub-forum, die Bewaringstrust, die Biblioteekkomitee, die Gouritz Estuary Management Forum, die Sportkomitee, die Boot- en Hengel Assosiasie, en die Dienssentrum

As u hierop wil kommentaar lewer of ander kwessies het waaraan u wil hê dat die Gouritsmond Forum aandag moet skenk, is u welkom om ons te kontak.
Aankondigings

 • Aansluitingsvorm kan hier afgelaai word.Kontakdetails

 • Posbus 215, Gouritsmond, 6696
 • gouritsmondforum@live.co.za


 • Voorsitter:
  • Elsa Bruggen - 028 745 3003
 • Sekretaris:

  • Karen Burger - 028 745 3022