(Fotos goedgunstiglik verskaf deur, onder andere,  Johan Spies, voormalig van Gouritsmond.)