Fotos goedgunstiglik verskaf deur Johan Spies van Gouritsmond: