Bewaring

Gedurende 1993 het CapeNature, toe nog WKNBR (Wes-Kaap Natuurbewaringsraad), aangedui dat hulle nie gelukkig is met die "onwettige" sleephelling by Gouritsmond nie en dat hulle beoog om dit te sluit tensy daar behoorlike beheer uitgeoefen word.

'n Paar besorgde inwoners het toe met onderhandelings begin om die sleephelling oop te hou, aangesien dit een van die hoof  aantrekkingskragte van die dorp was.  Daar is 'n Loodskomitee gestig onder voorsitterskap van mnr Tjeert Hoekstra (WKNBR) en alle bestaande "NGO's" is genooi om verteenwoordigers te benoem.  So is daar dan verteenwoordigers van die Gouritsmond Plaaslike Raad, die Gouritsmond Belastingbetalersvereniging, die Munisipaliteit van Albertinia, die Landbouvereniging van Albertinia, die Voëlvlei Landbouvereniging, die Kommersiële Vissermanne en die Sportvissermanne.

Die Gouritsrivier Bewaringstrust:

Op aanbeveling van die natuurbewaringsbeamptes is besluit om 'n Trust te stig. Die Gouritsrivier Bewaringstrust is in 1994 gestig met  hoofdoelstelling om deel te neem aan  Natuurbewaringsbedrywighede, spesifiek:
  1. om te help met die beskerming van die natuurlike bates van die Gouritzrivier in al sy vorme in die getysone  -  die landskap, grond, water, flora en fauna, insluitende die water- en voëllewe  -  en om dit te bewaar tot die voordeel en vir die gebruik van die nageslag;
  2. om te help met die opvoeding van die algemene publiek ter bevordering van die doelstellings;
  3. om fondse in te samel ten einde die doelstellings uit te voer.
Gedurende die 17 jaar van sy bestaan het die trust baie suksesse belewe maar ook verskeie frustasies.  Die statutêre liggame (Plaaslike Raad, Munisipaliteite) het aanvanklik nie kans gesien om die toegang tot die rivier te beheer en bestuur nie met die gevolg dat die Trust diè taak teësinnig op hom moes neem.  Vir meer as vyftien jaar het die Trust as't ware as agent vir die betrokke owerhede opgetree totdat ongeveer twee jaar gelede daarin geslaag is om die Hessequa munisipaliteit te oorreed om die beheerbeampte op kontrakbasis aan te stel en te besoldig.

Meer oor suksesse en frustrasies van die Trust.
Rehabilitasie van soutmoeras langs die Gouritzrivier

Verskeie, onoffisiële, onbeplande paaie was besig om baie sensitiewe terrein terrein te vernietig en 'n plan moes gemaak word. Van die paaie wat hulself daartoe geleen het, is geïnkorporeer in die staproete in en om die dorp. Van die ander, soos hierbo, is afgesper met die hoop dat dit kon rehabiliteer word.

Alhoewel dit lank geneem het, is die geleidelike herstel van die soutmoeras waar die pad eens geloop het, waarneembaar.


SFM-radio onderhoude:

Fred Orban en Pieter Franzsen het op SFM oor bewaring in Gouritsmond gepraat:

Voorsitter - Koos van Rooijen
https://web.facebook.com/Gouritsmond-Bewaring-280285759142924/?modal=media_composer

Subpages (1): suksesse en frustrasies